2 480 Kč

Skladem
ks

Výukový box Magformers Geometrie 2 (funkční jen v kombinaci s boxem Geometrie 1) Více

Kód produktu: 60526 Doprava a platba

Obsah boxu „Magformers Geometrie 2“:

1x trojitý obdélník (trojice čtverců)

1x vysoký trojúhelník (rovnoramenný ostroúhlý trojúhelník)

2x dlouhý obdélníček

2x obdélníček

4x pravoúhlý trojúhelník

6x kosočtverec

8x kruhová výseč (čtvrtkruh)

2x půlkruh

4x oblouk (čtvrtina pláště válce)

4x kužel (čtvrtina pláště kužele)

8x koule (osmina kulové plochy)

1x zrcadlový obdélník

1x dlouhá špejle (není součástí balení)

Výukový box Magformers Geometrie 2 (funkční jen v kombinaci s boxem Geometrie 1) s podtitulem ROVINA a PROSTOR je nástavba boxu Geometrie_1 s novými dílky a novou učebnicí určenou pro žáky 3.-5. tříd ZŠ, která hravou formou seznámí žáky s pokročilejšími základy geometrie. Velmi ceněná je zejména nyní v době neplánovaného uzavření škol, neboť je zároveň vynikající pomůckou pro domácí učení dětí v rodinách.

Součástí boxu je další učebnice s metodickými pokyny pro děti i rodiče. Celý projekt souborů výukových karet s dílky Magformers je realizován ve spolupráci s akreditovanou lektorkou dalšího vzdělávání učitelů, RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty jsou sestavené v souladu s platnými učebními osnovami, upevňují a rozvíjejí geometrické poznatky žáků, ale zároveň sledují současné požadavky na zjednodušení učební látky. Jeho posláním je opět zatraktivnit učivo a rozvíjet u dětí geometrické poznávání roviny (2D geometrie) a prostoru (3D geometrie). Výukové karty Rovina a prostor je materiál určený pro přímou podporu učitelů ZŠ nebo rodičů. Jejich obsah koresponduje se současnými požadavky kladenými na žáky českých škol na konci 3. ročníku a na konci 5. ročníku základní školy.

Výukové boxy Magformers jsou vhodné pro samostatnou činnost žáka nebo pro práci na stanovišti. Pokud můžete zakoupit do tříd více sad boxů, může učitel pracovat frontálně s celou třídou. Prezentaci si snadno vyhotoví z oskenovaných karet nebo pomocí vizualizéru. Karty obsahují minimum textu, proto je lze používat také při vzdělávání dětí cizinců i v rámci inkluze.

Výukové karty jsou rozděleny do dvou úrovní:

3. ročník základní školy (světle oranžový podklad čísla stránek)

5. ročník základní školy (tmavě oranžový podklad čísla stránek)

 

Příklad obsažených témat:

Poznávání vlastností rovinných útvarů a jejich třídění

Osová souměrnost

Vyplňování a sestavování rovinných útvarů

Poznávání vlastností a charakteristik prostorových útvarů

Rovinová souměrnost

Krychlové stavby

Hledání sítí těles a jejich doplňování